VKDP

Vereniging voor Korte Dynamische Psychotherapie

Welkom

U bent terechtgekomen op de website van de Vereniging voor Korte Dynamische Psychotherapie (VKDP), opgericht in 1988.

U bent van harte welkom op de website van de VKDP, opgericht in 1988, en werkend vanuit het gedachtegoed van de ISTDP waar dr. Davanloo een zeer grote rol in heeft gespeeld. Wij stellen ons tot doel om zowel de kwaliteit als de uitoefening van de Korte Dynamische Psychotherapie (KDP), in het Engels de ISTDP (Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy) te bevorderen.

Op deze website kunt u kort kennismaken met:

de VKDP
de ISTDP-Therapeuten van de VKDP
informatie over opleiding en cursussen

Overlijden Félix Julien, 13 augustus 2020

15 Augustus jongstleden ontving de VKDP het verdrietige bericht, dat Félix Julien, op 13 augustus 2020, op 80-jarige leeftijd is overleden. Félix, ons oud-VKDP-lid, was klinisch psycholoog, humanist en fervent ISTDP-therapeut van het eerste uur. Félix was voor wie hem kende een beminnelijk en warme man, met groot hart voor zijn medemens. Daarnaast kon hij zich ook verbeten verzetten tegen mensen die hem of anderen in zijn ogen onrecht aandeden. Als bestuurslid van de NVVP, in de jaren '90, zette Félix zich in voor het op de kaart zetten van de vrijgevestigde psychotherapie in Zuid-Holland. Gaandeweg kreeg Félix het zwaar en bemerkte hij dat er iets binnen hem veranderde, waar hij niet over sprak maar erg onder leed. Hij heeft zijn praktijk in Voorschoten moeten opgeven. In de jaren die daarop volgden heeft zijn echtgenote Jeanne uiterst liefdevol de zorgen voor Félix op zich genomen. De laatste jaren vond Félix een thuis in het Gastenhuis te Vleuten waar hij, immer ondersteund door Jeanne, verbleef en er op 13 augustus 2020 overleed. De VKDP is Félix uiterst dankbaar voor zijn inzet en rol binnen onze vereniging. Wij wensen Jeanne en hun kinderen veel sterkte bij dit grote verlies en bij het verwerken van hun verdriet.

Félix Julien