A.A. Kalbfleisch voorzitter
J.A.I. Englebert secretaris
W.H. Lionarons penningmeester
R. Ossenberg Engels gewoon bestuurslid

Secretariaat

Vereniging voor Korte Dynamische Psychotherapie / ISTDP
Secretariaat VKDP /ISTDP,  Intensive Short Term Dynamic Therapy
Laan van Meerdervoort 850
2564 AS ‘s-Gravenhage

Tel. 070-3687676
secretariaat@vkdp.com