Korte Dynamische Psychotherapie (KPD) & Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy (ISTDP)

Korte Dynamische Psychotherapie (KPD) & Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy (ISTDP)

ISTDP is de internationaal gebruikte afkorting voor Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy. Deze vorm van psychotherapie is ontwikkeld door Prof. Dr. H. Davanloo (Montreal, Canada).  In Nederland duiden we deze vorm van therapie aan als “Korte Dynamische Psychotherapie (KDP) volgens Davanloo”.
Davanloo’s KDP is theoretisch gebaseerd op het psychoanalytisch referentiekader. De gestructureerde wijze, waarop de therapeut in samenwerking met de cliënt de problemen benadert en behandelt, verschilt echter van de klassieke psychoanalytische methode en technieken.

Voor wie is ISTDP of Korte Dynamische Psychotherapie (KPD) geschikt.

Korte Dynamisch Psychotherapie  is vooral geschikt voor mensen, die zich met verschillende soorten klachten (b.v. fobische klachten, dwang-, eetstoornissen, somberheid etc.) kunnen aanmelden, maar die daaraan onderliggend z.g. “autonomie- en intimiteitsproblemen” hebben. D.w.z. voor mensen, die op basis van hun levenservaringen – “geleerd” hebben om intimiteit met zichzelf en/of met anderen te schuwen en/of uit de weg te gaan. Mensen met dit soort problemen herkennen vaak hun eigen emoties/gevoelens niet doordat zij deze automatisch negeren, overschreeuwen, bagatelliseren of doordat zij deze gevoelens met hun verstand wegredeneren of geneigd zijn een ander eerder te begrijpen dan zichzelf.
Wat ook kan voorkomen is, dat zij hun emoties van binnen nog wel herkennen, maar, dat deze gevoelens hen meteen angstig maken en schuldig doen voelen. Daardoor worden deze gevoelens onbewust weggedrukt met als resultaat dat zij niet uiten wat er bij hen en voor hen aan de hand is en aldus niet door derden begrepen zullen worden.

Korte Dynamisch Psychotherapie en de methodiek

Doordat de therapeut, op actieve wijze, aan de hand van concrete situaties, zo snel mogelijk de aandacht van de cliënt richt op de verschillende beperkende mechanismen, die voorkomen en vermijden om eigen gevoelens bewust te ervaren en te onderzoeken, is de cliënt in relatief korte tijd zelf in staat deze mechanismen te herkennen en – naar keuze – te veranderen in gezonde mechanismen. Voor cliënt en therapeut staat naar keuze de weg open om aan de hand van concrete situaties en interacties de verschillende gevoelens (zoals boosheid, verdriet, schuld, blijheid) te leren herkennen en respecteren (zij ontstaan met een reden) en deze te laten bestaan en de angst ervoor te overwinnen.
Tijdens dit proces duiken er vaak pijnlijke herinneringen uit het verleden op. De therapeut en cliënt zullen dan nagaan wat het verband is tussen deze vroegere en de huidige pijnlijke ervaringen. Ook de “vroegere” pijnlijke gevoelens zullen bewust onderzocht worden zodat ze verwerkt en opgeruimd kunnen worden.

Tot slot: in deze vorm van therapie staat een actieve samenwerking van cliënt en therapeut centraal, beide hebben een eigen taakstelling om het gezamenlijk doel te bereiken: gevoelens gaan herkennen, begrijpen en deze desgewenst te gebruiken en te uiten.