ISTPD Opleiding en cursussen

ISTDP Therapeuten

Op 12-13 maart 2018 was dr Patricia Coughlin in Amsterdam voor een Immersion Training. Zij is een van de meest prominente collega’s in ons vakgebied. Deze tweedaagse training werd georganiseerd door de VKDP in samenwerking met Rino Amsterdam.

Deze Masterclass ´Maximizing effectiveness in Dynamic Psychotherapy´ op 12 en 13 maart door Patricia Coughlin was een groot succes. Patricia is een uitstekende docent die ons pakkend een drietal casussen op video liet zien waarmee zij technieken uit de STDP-praktijk illustreerde. Ook presenteerde zij onderzoeksresultaten die de effectiviteit van de gebruikte istdp-technieken onderbouwen. We konden ons verheugen in een grote opkomst, waaronder een aantal oude getrouwen, maar vooral ook veel collega´s uit andere werkvelden. Een aantal van hen gaf te kennen  zich in deze methodiek verder te willen bekwamen. Meerdere collega’s meldden zich als lid van de VKDP aan.

Op 8, 9  en 10 november 2018 kwam Jon Frederickson naar Amsterdam met de Master Class: “How to become a more effective psychotherapist?” Er was een overschrijving aan geïnteresseerden. In plaats van theoretische hoorcolleges of het kijken naar video-opnamen, werd er deze dagen veel praktisch met elkaar geoefend. Iedere deelnemer, welk opleidingsniveau zij ook hadden,  van welke psychotherapeutische of analytische school zij ook waren, gaf te kennen hier heel veel te hebben geleerd. Onder  supervisie van Jon Frederickson besprak een mooie groep nieuwe core-leden een dag later hun werk. Deze laatste dag werd vervolgens afgesloten met een feestelijk samenzijn waar ook een deel van de eerste, door Davanloo zelf opgeleide, Nederlandse istdp-core-groepleden aanwezig was. Het werd een groot succes. De spirit is er!

Gevorderde ISTDP-trainingsgroep

Er zijn een paar plekken beschikbaar in een ‘gevorderde STDP-trainingsgroep’ die gegeven wordt door Dr. Patricia Coughlin. De groep zal gedurende 2 jaar 2x per jaar samenkomen in Oslo, Noorwegen. Deze groep is bedoeld voor therapeuten die een core- training afgerond hebben en die hun therapeutische vaardigheden verder willen ontwikkelen. Voor informatie kunt u contact opnemen met Patricia Coughlin,  drpcoughlin@gmail.com