ISTPD Opleiding en cursussen

3-jarige core-training Kortdurende Dynamische Psychotherapie door Jon Frederickson

georganiseerd door de VKDP, de Nederlandse professionele Vereniging voor Kortdurende Dynamische Psychotherapie.

Doel van de opleiding

De coregroep-training Kortdurende Dynamische Psychotherapie (KDP) is een 3-jarige opleiding waarin de deelnemers worden opgeleid in deze vorm van psychotherapie. De opleiding bestaat uit onderwijs in de theorie en de praktijk van KDP. Het doel van de opleiding is dat de trainee aan het eind van de opleiding vertrouwd is met het theoretische begrippenkader dat aan de methodiek ten grondslag ligt en in staat is zelfstandig en effectief de diagnostiek en methodiek die kenmerkend is voor de KDP toe te passen.

Voor wie

De opleiding is toegankelijk voor BIG-geregistreerde psychotherapeuten, klinisch psychologen, psychiaters en GZ-psychologen. Ook basis-psychologen kunnen zich aanmelden. Er zal dan individueel gekeken worden naar relevante werkervaring.

Opzet van de opleiding

De opleiding bestaat uit 12 modules die verspreid over 3 jaar onderwezen zullen worden d.m.v.:

 • powerpoint-presentaties,
 • video-opnames van psychotherapie-zittingen (relevant voor het te behandelen onderwerp),
 • praktische vaardigheids-oefeningen (skill building),
 • groepssupervisie a.d.h.v. video-opnames van werk van de deelnemers (iedere deelnemer dient tenminste 4 casussen in te brengen voor supervisie).
 • literatuur-studie.

2 keer per jaar (in maart en november) vinden gedurende 3 aaneengesloten dagen onderwijs en groepssupervisie plaats door Jon Frederickson. Daarnaast zijn er per jaar 6 bijeenkomsten (data worden in overleg bepaald) van 5 uur voor onderwijs en groepssupervisie door Annette Kalbfleisch. Dit gebeurt in sub-groepjes.
Dit komt neer op 198 uur (excl. tijd literatuur bestuderen en voorbereiden inbreng eigen materiaal voor de groepssupervisies), waarvan 126 uur gegeven door Jon Frederickson en 90 door Annette Kalbfleisch. Daarnaast zullen de deelnemers tijd investeren in het lezen van de literatuur en het voorbereiden van de supervisie.

Ook worden deelnemers aangemoedigd om deel te nemen aan activiteiten georganiseerd door de VKDP.

Jaar 1: Treating Low and Moderate Patients

 • 3-daagse 1: Module 1: Establishing a Therapeutic Focus
 • 3 x halve dag : Module 2: Anxiety
 • 3-daagse 2: module 3: Defenses
 • 3 x halve dag: Module 4: Maintaining an Effective Focus

Jaar 2: The Spectrum of Fragility

 • 3-daagse 1: Module 5: The Graded Format
 • 3 x halve dag: Module 6: Restructuring Regressive Defenses
 • 3-daagse 2: module 7: Building Self-Observing Capacity
 • 3 x halve dag: Module 8: Restructuring Defensive Affects

Jaar 3: Treating Highly Resistant Patients

 • 3-daagse 1: Module 9: Superego Pathology
 • 3 x halve dag: Module 10: Transference Resistance
 • 3-daagse 2: module 11: Unlocking the Unconscious
 • 3 x halve dag: module 12: Consolidation.

Opleiders (erkend door de VKDP en IEDTA:)

Jon Frederickson, MSW (hoofd-opleider)
Drs. Annette Kalbfleisch, psycholoog-psychotherapeut.

Het met goed gevolg doorlopen van het curriculum leidt tot erkenning als KDP-therapeut bij de VKDP en de IEDTA (International Experiential Dynamic Therapy Association).
Eindtoetsing vindt plaats d.m.v. beoordeling van video-materiaal van een casus uit de praktijk van de deelnemers.

Kosten

De kosten van een 3-daagse door Jon Frederickson zullen, afhankelijk van het aantal deelnemers, tussen de 850 en 950 euro liggen. Deze prijs is onder voorbehoud.
De kosten van halve dagen supervisie van 5 uur (in subgroep van 5 personen) door Annette Kalbfleisch, zijn 130 euro pp. Dit is exclusief aan te schaffen literatuur en lunch.

Accreditatie

Accreditatie voor de lopende core-groep is toegekend door de NVvP (120 punten) en de FgzPT (186). Voor de 2020 groep zal deze accreditatie wederom aangevraagd worden.

Aanmelding en informatie

U kunt zich per email aanmelden bij Annette Kalbfleisch: a.a.kalbfleisch@xs4all.nl. Graag uw kwalificaties en telefoonnummer vermelden.

Websites

 • deze site (vkdp.nl)
 • iedta.net

————————————————————-

Informatie van voorgaande jaren:

Op 12-13 maart 2018 was dr Patricia Coughlin in Amsterdam voor een Immersion Training. Zij is een van de meest prominente collega’s in ons vakgebied. Deze tweedaagse training werd georganiseerd door de VKDP in samenwerking met Rino Amsterdam.

Deze Masterclass ´Maximizing effectiveness in Dynamic Psychotherapy´ op 12 en 13 maart door Patricia Coughlin was een groot succes. Patricia is een uitstekende docent die ons pakkend een drietal casussen op video liet zien waarmee zij technieken uit de STDP-praktijk illustreerde. Ook presenteerde zij onderzoeksresultaten die de effectiviteit van de gebruikte istdp-technieken onderbouwen. We konden ons verheugen in een grote opkomst, waaronder een aantal oude getrouwen, maar vooral ook veel collega´s uit andere werkvelden. Een aantal van hen gaf te kennen  zich in deze methodiek verder te willen bekwamen. Meerdere collega’s meldden zich als lid van de VKDP aan.

Op 8, 9  en 10 november 2018 kwam Jon Frederickson naar Amsterdam met de Master Class: “How to become a more effective psychotherapist?” Er was een overschrijving aan geïnteresseerden. In plaats van theoretische hoorcolleges of het kijken naar video-opnamen, werd er deze dagen veel praktisch met elkaar geoefend. Iedere deelnemer, welk opleidingsniveau zij ook hadden,  van welke psychotherapeutische of analytische school zij ook waren, gaf te kennen hier heel veel te hebben geleerd. Onder  supervisie van Jon Frederickson besprak een mooie groep nieuwe core-leden een dag later hun werk. Deze laatste dag werd vervolgens afgesloten met een feestelijk samenzijn waar ook een deel van de eerste, door Davanloo zelf opgeleide, Nederlandse istdp-core-groepleden aanwezig was. Het werd een groot succes. De spirit is er!

Gevorderde ISTDP-trainingsgroep

Er zijn een paar plekken beschikbaar in een ‘gevorderde STDP-trainingsgroep’ die gegeven wordt door Dr. Patricia Coughlin. De groep zal gedurende 2 jaar 2x per jaar samenkomen in Oslo, Noorwegen. Deze groep is bedoeld voor therapeuten die een core- training afgerond hebben en die hun therapeutische vaardigheden verder willen ontwikkelen. Voor informatie kunt u contact opnemen met Patricia Coughlin,  drpcoughlin@gmail.com