De VKDP heeft verwantschappen, van uiteenlopende aard, met de volgende organisaties:

discussielijst:

EDT-List, het internationale discussieplatform op het gebied van ISTDP en gerelateerde werkvormen

beroepsverenigingen:

International EDT Association (IEDTA)

Deutsche Gesellschaft für Intensive Psychodynamische Kurzzeittherapie

Schweizerische Gesellschaft für Intensive Dynamische Kurzpsychotherapie

Associazione di psicoterapia dinamico-esperienziale

andere organisaties (stichtingen, instituten)

ISTDP Institute (Washington, VS)

Centre for Emotions and Health (Halifax, Canada)

ISTDP UK Institute

Istituto Italiano per la psicoterapia intensiva dinamica breve