VKDP doel opleiding en toepassing van ISTDP

VKDP doel opleiding en toepassing van ISTDP:

De VKDP stelt zich tot doel om de toepassing van Korte Dynamische Psychotherapie (KDP of ISTDP), zoals Davanloo deze heeft ontwikkeld, verder te ontwikkelen en te bevorderen.

Daarnaast heeft de VKDP specifiek tot doel om de beroepsuitoefening van haar leden op een hoger en professioneler peil te brengen door het stellen van lidmaatschapseisen, het stimuleren van opleiding en bijscholing in de ISTDP, het stimuleren van publicaties e.d.. Tot voor enkele jaren was er de VKDP en daarbinnen  de Stichting.

De Stichting ontwikkelde en verzorgde tot 2012 een opleidings- en bijscholingstraject. Opleiders en supervisoren waren lid van de VKDP. Binnen de vereniging ontstonden in toenemende mate verschil van mening. Dit leidde tot een scheiding van wegen. Sinds maart 2017 heeft de VKDP formeel een nieuw bestuur geïnstalleerd en gaat de VKDP zelf  de opleiding en trainingen verzorgen. Dr. Patricia Coughlin en Jon Frederickson, bekende auteurs en opleiders uit de ISTDP, hebben reeds tientallen collega’s getraind en leveren in de opleiding een belangrijke bijdrage.

Kernpunten van de nieuwe koers van de VKDP zijn:

  • de VKDP is een autonome beroepsvereniging op het gebied van de Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy (ISTDP) en wil een beleid voeren, in het bijzonder een opleidingsbeleid, dat gebaseerd is op democratische verhoudingen, waarbij aan de ledenvergadering volledig verantwoording wordt afgelegd.
  • de VKDP staat daarbij open voor een meervoud aan visies en werkstijlen. Hiermee verschilt de huidige VKDP van de voormalige, waar een meer dogmatische werkstijl vigeerde. Er zijn nu geen ‘volgelingen’ meer van ‘de enig juiste leer’.