VKDP en de bestuurlijke ontwikkeling

De VKDP en de Stichting ISTDP Nederland stellen zich beide tot doel om de toepassing van KDP (ISTDP) zoals Davanloo deze heeft ontwikkeld, te bevorderen.

Daarnaast heeft de VKDP specifiek tot doel om de beroepsuitoefening van haar leden op een hoger en professioneler peil te brengen door b.v. het stellen van lidmaatschapeisen, het stimuleren van opleiding en bijscholing, het stimuleren van publicaties e.d.. Zij werkte tot enkele jaren geleden hierin samen met de Stichting ISTDP Nederland.

De Stichting, ondergebracht in de VKDP, ontwikkelde en verzorgde tot 2012 een opleidings- en bijscholingspakket, leverde opleiders en supervisoren. Binnen onze samenwerking ontstonden in toenemende mate op diverse terreinen verschillen van mening. Sinds maart 2017 heeft de VKDP een nieuw bestuur geformeerd en gaat de VKDP zelf opleiding en trainingen verzorgen.

De statuten van de VKDP zijn inmiddels geheel herzien en  door de Algemene Ledenvergadering van 4 december 2017 goedgekeurd, hetgeen betekent dat er nu geen enkele afhankelijkheid meer bestaat ten opzichte van de Stichting ISTDP Nederland. Daarmee is een ontwikkelingsproces tot een goed einde gebracht.

Kernpunten van de nieuwe koers van de VKDP zijn:

  • de VKDP is een autonome beroepsvereniging op het gebied van de Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy (ISTDP) en wil een beleid, i.h.b. een opleidingsbeleid, voeren dat gebaseerd is op democratische verhoudingen, waarbij aan de ledenvergadering volledig verantwoording wordt afgelegd.
  • de VKDP staat daarbij open voor een meervoud aan visies en werkstijlen. Hiermee onderscheidt de huidige VKDP zich van zijn voormalig imago. Er is dus niet één juiste ‘leer’ waarvan de huidige VKDP-leden ‘volgelingen’ zijn.